Wat denk jij van de 

Wat denk jij van de regelgeving? Geef jouw mening door te reageren op de volgende stelling:
IK HEB ZELF TE MAKEN MET REGELS DIE IK OVERBODIG VIND.
– Zeer mee eens
– Mee eens
– Neutraal
– Mee oneens
– Zeer mee oneens
– Weet niet

03647086c377621e97ca