De agrarische sector is enorm belangrijk voor Limburg.

De agrarische sector is enorm belangrijk voor Limburg, daarom ga ik mij daar in Maastricht graag voor inzetten, ‘Voor minder regels, stem Tegels!’. In deze advertentie vind je meer informatie over de agrarische sector en mij!

aa3103ffbe6b247fe72d