Home

4415f702913171f50aff

Mijn naam is Rudy Tegels, ik ben 35 jaar en woon in Sevenum. In het dagelijks leven ben ik als adviseur werkzaam bij de Aelmans Adviesgroep. Ik ondersteun ondernemers bij het ontwikkelen van hun plannen.

Wat betreft hobby’s ben ik, naast de politiek, actief in het verenigingsleven. Ik ben bestuurslid van de ruiterclub in Sevenum, een mooie club in een boeiende tak van sport.

Vanaf 2006 ben ik als raadslid actief en het werk als volksvertegenwoordiger is ontzettend mooi om te doen. Dat is ook de reden dat ik daar graag verder in wil en daarom stel ik mij kandidaat voor de Provinciale Staten van Limburg.

Graag ga ik voor u, met veel enthousiasme aan de slag in de Provinciale Staten. De doelgroepen waar ik me voor in wil gaan zetten zijn:

– de inwoners van de dorpen, waarbij het belangrijk is dat passende voorzieningen voor inwoners van de dorpen beschikbaar blijven. Woonmogelijkheden naar behoefte zijn cruciaal om leefbaarheid in stand te houden, betaalbare woningen, zowel koop als huur;

– de paardensportliefhebber in Limburg. Limburg ontwikkelt zich tot een echte paardensportprovincie en daar draag ik graag aan bij. De focus ligt bij het ondersteunen van zowel de topsport als de breedtesport. Daarnaast is het belangrijk dat we talentontwikkeling stimuleren;

– de ondernemers in Limburg. Het is belangrijk dat we mensen weer stimuleren om met initiatieven te komen. Momenteel werkt wet- en regelgeving belemmerend end demotiverend. Willen we weer een bloeiende economie en voldoende werkgelegenheid behouden, dan zijn nieuwe initiatieven zeer belangrijk.

Mijn speerpunten zijn:

– meer initiatieven;

– minder regels;

– een eerlijke verdeling van middelen.

Van wantrouwen naar vertrouwen in een provincie waar de mens centraal staat. Daar ga ik voor, daar sta ik voor en daar mag u mij op aanspreken.

Voor u ben ik makkelijk benaderbaar en altijd bereikbaar. Mail of bel me gerust: info@rudytegels.nl of 06 – 5363 6620. Ik wil heel graag de provincie dichter bij de mensen brengen. Steun daarom de slogan: ‘Breng Tegels naar Maastricht!’.

Rudy Tegels

CDA Kandidaat Provinciale Staten

Lijst Noord: nummer 6

Lijst Zuid: nummer 46